A+ A-

Ҳасанов Бахтиёр Вахаповичнинг илмий мақолалар рўйхати

1. Ўзбек бадий адабиётининг тарихий манба сифатидаги ўрни.//Ижтимоий-сиёсий фанларни ўзбек тилида ўқитишнинг баъзи муаммолари. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Олий Мактаб. 1993 йил. 0,5 б.т. 28-31-бет

2. Политическая история Узбекистана. Программа. ЎзР ИИВ Олий Мактаб. 1993 йил. 1 б.т. (Хаммуаллифликда)

3. Методические рекомендации и примерная тематика контрольных работ по курсу «Полит.история Узбекистана» для слушателей 1-курса ФЗО. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Олий Мактаб. 1993 йил. 1 б.т.

4. Ўзбекистон сиёсий тарихи. Дастур. ЎзР ИИВ Олий Мактаб. 1993 йил. 1 б.т. (Хаммуаллифликда)

5. Ўзбек халқининг келиб чиқиши ва шаклланиши. Рисола. ЎзР ИИВ Олий Мактаб. 1993 йил. 1 б.т.

6. Ўзбекистон сиёсий тарихи фанидан назорат иш мавзулари ва услубий маслаҳатлар. (сиртқи факультет тингловчилари учун қўлланма). ЎзР ИИВ Олий Мактаб. 1994 йил. 1 б.т. (Хаммуаллифликда)

7. “Ўзбекистон сиёсий тарихи” фанини ўрганишнинг иш режаси ва услубий маслаҳатлари. ЎзР ИИВ Олий Мактаб. 1994 йил. 1 б.т. (Хаммуаллифликда)

8. Рабочий план и методические рекомендации по изучению курса “Политическая история Узбекистана”. ЎзР ИИВ Олий Мактаб. 1994 йил. 1 б.т.

9. Происхождение и формирование узбекского народа. Рисола. ЎзР ИИВ Олий Мактаб. 1994 йил. 1 б.т.

10. Кўчманчи ўзбеклар давлати ва Ўрта Осиёнинг босиб олиниши. Рисола. ЎзР ИИВ Академияси. 1995 йил. 1 б.т. (Хаммуалифликда)

11. “Ўзбекистон тарихи” фанини ўрганишнинг иш режаси ва услубий маслаҳатлар. ЎзР ИИВ Академияси. 1995 йил. 1 б.т. (Хаммуалифликда)

12. Рабочий план и методические рекомендации по изучению курса “История Узбекистана”. ЎзР ИИВ Академияси. 1995 йил. 1 б.т. (Хаммуалифликда)

13. Қадимги Марказий Осиё халқлари тарихий ривожланишининг ўзига хос ҳусусиятлари. (эр.ав.IV асргача). Рисола. ЎзР ИИВ Академияси. 1996 йил. 1 б.т.

14. “Ўзбекистон тарихи” фанидан назорат ишлари мавзулари ва услубий маслаҳатлар (сиртқи бакалаврият тингловчилари учун). ЎзР ИИВ Академияси. 1996 йил. 1 б.т.

15. “Ўзбекистон тарихи” фанини ўрганиш бўйича услубий материаллар. ЎзР ИИВ Академияси. 1997 йил. 1 б.т. (Хаммуалифликда)

16. Исторические материалы по изучению курса «История Узбекистана». ЎзР ИИВ Академияси. 1997 йил. 0,5 б.т.

17. V-IX асрларда Марказий Осиёдаги тарихий ва сиёсий жараёнлар. Рисола. ЎзР ИИВ Академияси. 1997 йил. 1 б.т.

18. “Равзат ар-ризвон” – Бухоро тарихи бўйича муҳим манба. –Инсониятнинг илмий ва маданий – учинчи минг йилликга. Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум тезислари. 1997 йил. 121-123-б

19. К проблеме изучения истории интеллигенции Узбекистана. 1917-начала 50-х гг. // Ўзбекистоннинг янги тарихи. “Концептуал-методологик муаммолар” мавзуидаги республика илмий-назарий анжуман материаллари. 1998 йил. 89-92-б

20. К истории становления национальной интеллигенции Узбекистана //Материалы Международной науно-теоретической конференции «Состояние и перспективы развития этнопсихологии и этнопедагогики в странах СНГ» (26-27 ноября 1998 г). Республика Казахстан Алматы. 1998 йил. 300-302-б

21. Ўзбекистон тарихи. Дастур. ЎзР ИИВ Академияси. 1998 йил. 1 б.т. (Хаммуалифликда)

22. История Узбекистана. Программа. ЎзР ИИВ Академияси. 1998 йил. 1 б.т.

23. Политика Советской власти по отношению к национальной интеллигенции Туркестана. Бишкек. Наука и новые технологии. 1998 йил. 185-187-б

24. Эркин тафаккур мевалари // Гулистан № 4. 1998 йил. 24-25-б

25. Жадидчилик ва миллий мустақиллик // Фан ва турмуш. №6. 1998 йил. 27-28-б

26. Миллий ўқитувчи кадрлар: янги ва эски мактаблар // Халқ таълими. № 6. 1998 йил. 65-70-б

27. Сиёсий қатағон ва маданий инқилоб // Ҳаёт ва Қонун. №8, 1998 йил. 74-78-б

28. Школы и учебные заведения Узбекистана в до октябрьской и после октябрьской периоды // Преподавание языка и литературы. №1, 1999 йил. 187-191-б

29. Ўзбекистон тарихини ўрганиш бўйича услубий материаллар. ЎзР ИИВ Академияси. 1999 йил. 1 б.т. (Хаммуалифликда)

30. Миллий зиёлий ходимлар тайёрлаш ҳусусиятлари // Халқ таълими. №2-3, 1999 йил. 86-91-б

31. Зиёлийлар ва тарихий тараққиёт // Мулоқот. №1, 1999 йил. 54-55-б

32. Методические рекомендации по изучению курса “История Узбекистана”. ЎзР ИИВ Академияси. 1999 йил. 1 б.т. (Хаммуалифликда)

33. Зиёлийлар аҳволи: тарих ва тақдир // Фан ва турмуш. №3, 1999 йил. 22-23-б

34. Ўзбекистонда халқ таълими ҳамда фан соҳасида совет сиёсати ва миллий зиёлийлар. (20-йилларнинг 2-ярим 50-йиллар бошлари). // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммоларига янги чизгилар. Даврий тўплам. №2, 1999 йил. 168-179-б

35. Миллий маданиятимиз тақдири // Гулистон. №4. 1999 йил. 56-бет

36. Ўзбек халқининг этник шакилланиши. //Ўзбекистон тарихи 1-қисм. Маъруза. ЎзР ИИВ Академияси, 2000 йил. 14-45-бетлар

37. Марказий Осиёдаги дастлабки давлат тузилмалари, улардаги ижтимоий ҳаётнинг ўзига хослиги. //Ўзбекистон тарихи 1-қисм. ЎзР ИИВ Академияси. 2000 йил. 1 б.т.

38. 1-факультетнинг (кундузги бакалавриат) тингловчилари учун “Ўзбекистон тарихи” фанини ўрганиш бўйича услубий материаллар. ЎзР ИИВ Академияси. 2000 йил. 2 б.т. (Хаммуалифликда)

39. Мустабид тузумнинг ўзбек халқининг маданий-маънавий меросига бўлган хуқуқини чеклаш сиёсати. Монография. “Шарқ”, 2000 йил. 1 б.т. (ҳаммуаллифликда)

40. Национальная интеллигенция узбекистана и исторические процессы 1917-начала 50-х годов. Автореферат. ЎзР ИИВ Академияси. 2000 йил. 2,5 б.т.

41. Национальная интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917-начала 50-х г. Монография. ЎзР ИИВ Академияси, 2000 йил.

9,75 б.т.

42. Репрессии против интеллигенции Узбекистана в 20-30-е годы и их последствия // Ўзбекистон тарихи № 1,2. 101-109-бетлар

43. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти. Дастур. ЎзР ИИВ Академияси, 2001 йил. 1,5 б.т. (Хаммуалифликда)

44. Маънавият асослари. Дастур. ЎзР ИИВ Академияси, 2001 йил. 1,25 б.т. (Хаммуалифликда)

45. Теория и практика построения демократического обшества в Узбекистане. Программа. ЎзР ИИВ Академияси, 2001 йил. 1,5 б.т. (Хаммуалифликда)

46. Основы духовности. Программа. ЎзР ИИВ Академияси, 2001 йил. 1,25 б.т. (Хаммуалифликда)

47. Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари: чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий бойликларнинг ўзлаштирилиши. “Шарқ”. Тошкент, 2001 йил. 23 б.т. (Хаммуалифликда)

48. Без исторической памяти нет будущего // Ўз МУ хабарлари № 1, Тошкент. 2002 йил. 63 б.

49. Продолжение репрессивной политики в области культуры (40-е – 50-е годы) // Хуқуқ № 4. 2002 йил

50. Ўзбекитон тарихи 2-қисм. Дарслик. ЎзР ИИВ Академияси, 2003 йил. (Хаммуалифликда)

51. История Узбекитана 1-часть. Учебник. ЎзР ИИВ Академияси, 2003 йил. (Хаммуалифликда)

52. Методологические проблемы истории Родины в трудах Президента РУз И.А.Каримова. ЎзР ИИВ Академияси, 2003 йил. 154 б. (Хаммуалифликда)

53. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг асарларида Ватан тарихининг методологик муаммолари. ЎзР ИИВ Академияси. 2003 йил. 154 б. (Хаммуалифликда)

54. Маънавият асослари. Методик материаллар. ЎзР ИИВ Академияси, 2003 йил. 1,25 б.т., (Хаммуалифликда)

55. Основы духовности. Методические материалы. ЎзР ИИВ Академияси, 2003 йил. 1,25 б.т., (Хаммуалифликда)

56. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти. Методик материаллар. ЎзР ИИВ Академияси, 2003 йил. 1,5 б.т., (Хаммуалифликда)

57. Теория и практика построения демократического общества в Узбекистане. Методические материалы. ЎзР ИИВ Академияси, 2003 йил. 1,5 б.т., (Хаммуалифликда)

58. Ўзбекистон тарихи. Дастур. ЎзР ИИВ Академияси, 2004 йил. 1 б.т., (Хаммуалифликда)

59. Великий Шёлковый путь в годы монгольского владычества. Андижон Давлат Университети, 2004 йил.

60. Инсонпарварликнинг қарор топиши ва турли халқлар маданиятининг уйғунлашувида Буюк ипак йўлининг тарихий аҳамияти. Андижон, 2004 йил. 0,5 б.т.

61. Узбекистан – новые направления сотрудничества. ТДПУ, 2004 йил. 0,5 б.т.

62. История Узбекистана 2-часть. Учебник. ЎзР ИИВ Академияси, 2004 йил. (Хаммуалифликда)

63. История Узбекистана. Программа. 2005 йил. 1,5 б.т., (Хаммуалифликда)

64. Ўзбекистон тарихи. Маърузалар курси. ЎзР ИИВ Академияси, 2005 йил. 19,5 б.т., (Хаммуалифликда)

65. ЎзР ИИВ Олий ўқув юртларида Ўзбекистон тарих фанини ўқитишдан кўзланган мақсад ва вазифалар. ЎзР ИИВ Академияси, 2006 йил. 0,5 б.т.

66. Ўзбекистон тарихи. Дастур. ЎзР ИИВ Академияси, 2007 йил. 1,5 б.т., (Хаммуалифликда)

67. Фидойи аждодларга муносиб эҳтиром // Халқ сўзи, 2008 йил. 0,5 б.т.

68. Қатағон қурбонлари (1938 йил.февраль,сентябрь). Бешинчи китоб. -Т.: Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2009 йил. 26 б.т., (Хаммуалифликда)

69. Аждодларга муносиб эҳтиром // Постда газетаси, 2009 йил 29 август. 1 б.т.

70. Эзгулик ҳамиша барҳаёт // Халқ сўзи, 2009 йил

71. Тошкент музейлар шаҳри. (Тошкентнинг 2200 йиллиги муносабати билан) // Қозоғистон элчихонаси, 2009 йил. 1 б.т., (Хаммуалифликда)

72. 1929 г. Трагические старницы террора в судьбах Узбекистанцев. Тарих ва ўзликни англаш: Ўзбекистон ва Германия ХХ асрда. 2009 йил. 1 б.т.

73. Тарих-ўтмиш ва келажак кўзгуси // Ҳуқуқ, 2009 йил. 1 б.т.

74. Тарихнинг номаълум саҳифалари. –Т.: Ғофур Ғулом нашриёти, 2009 йил. 13,95 б.т., (Хаммуалифликда)

75. Ватан ҳимоячиларини тарбиялашда музей экспозицияларининг аҳамияти (“Қатағон қурбонлари хотираси” музейи мисолида). Конференция материаллари, 2010 йил. 1 б.т, (Хаммуалифликда)

76. Хотира абадий // Халқ сўзи, 24.08.2010, 1 б.т.

77. Инсон хотираси азиз // Ўзбекистон Адабиёти ва санъати, 27.08.2010. 1 б.т.

78. Барҳаёт умидлар ҳиёбони // Халқ сўзи, 28.08.2010. 1 б.т.

79. Миллатлараро муносабатлар ва ижтимоий бағрикенглик масалаларининг “Қатағон қурбонлари хотираси” музейи экспозицияларида ёритилиши. Миллатлараро муносабатлар ва ижтимоий бағрикенглик: тарихий тажриба ва хозирги замон (халқаро илмий-амалий анжуман). –Т.: Мумтоз сўз, 2010 йил. 1 б.т.

80. Тарихнинг номаълум саҳифалари. 2-китоб. –Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 2010 йил. 17,90 б.т.

81. “Қатағон қурбонлари хотираси” музейи // Ўзбекистонда ижтиомий фанлар 3-4 сон, 2010 йил. 1 б.т.

82. Президент И.А.Каримов раҳбарлигида мамлакатимизда мустамлакачилик даври қурбонлари хотирасини абадийлаштирилиши. Илмий мақола. Тарихнинг номаълум саҳифалари 3-том. 2011 йил. 2 б.т.

83. Таълим ислоҳоти-баркамол авлод пойдевори // Халқ таълими журнали 2-сон. 2011 йил. 1 б.т.

84. Тарихнинг номаълум саҳифалари. 3-китоб. –Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 2012 йил. 18,43 б.т., 277 бет. (Масъул мухаррир)

85. Развитие сервисной отрасли в музеях республики. Замонавий музейлар истиқболи: “Муаммолар ва ечимлар” Ўзбекистон давлат тарихи музейи. 2011 йил. 0,5 б.т.

86. Тошкент музейлари // Россия-Ўзбекистон: “История и современность” журнал Еврозия, 2011 йил. 1 б.т.

87. Тарихий адолатни тикланиши // Соғлом авлод газетаси, 2011-31 август. 1 б.т.

88. Аждодлар хотирасини азиз тутган халқнинг келажаги порлоқ бўлади // Куч адолатда газетаси, 2011-25 август. 1 б.т.

89. Юрт фарзандларини унутмайди // Бекажон газетаси, 2011-25.08. 0,5 б.т.

90. Изтироб ва армонлар. (Масъул мухаррир). МУМТОЗ-СОЗ масъулияти чекланган жамият матбаа бўлими, 2011 йил. 7,0 б.т.

91. Президент И.А.Каримов раҳбарлигида мамлакатимизда мустамлакачилик даври қурбонлари хотирасининг абадийлаштирилиши. “Тарихнинг номаълум саҳифалари” тўплами 3 китоб. Ўзбекистон нашриёти. 2012 йил. 3-8-бетлар

92. Уруш ва урушдан кейинги даврдаги ижодий жараёнларда миллий зиёлиларнинг иштироки ва сталинча қатағоннинг маданият соҳасида давом эттирилиши. “Тарихнинг номаълум саҳифалари” тўплами 3 китоб. Ўзбекистон нашриёти. 2012 йил. 68-81-бетлар (Б.Ирзаев билан ҳаммуаллифликда)

93. Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари (илмий мақолалар тўплами). (Масъул муҳаррир). Юсуф янги нашр, 2012 йил. 191 б.

94. Президент И.А.Каримов раҳбарлигида мамлакатимизда мустамлакачилик даври қурбонлари хотирасининг абадийлаштирилиши. “Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари” (Илмий мақолалар тўплами), 2012 йил. 9-19-беталр

95. Аждодлар руҳига эҳтиром // Постда газетаси. 35-сон. 2012 йил 25 август. 8-бет

96. Тарихнинг номаълум саҳифалари. 4-китоб. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2013 йил. 278 бет. (масъул муҳаррир)

97. Қатағон қилинган фан, маориф ва маданият ходимлари илмий меросининг музей ходимлари томонидан ўрганилиши // Жабрдийда ёзувчилар адабий мероси мустақиллик хизматида. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.“Фан” нашриёти, 2013 йил. 3-11 б

98. Жабрдийда ёзувчилар адабий мероси мустақиллик хизматида. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.“Фан” нашриёти, 2013 йил. 8 б.т. (масъул муҳаррир)

99. Файзулла Хўжаев асарларининг советларнинг қатағон сиёсати тарихини ўрганишдаги аҳамияти. “Тарихнинг номаълум саҳифалари” тўплами. 4-китоб. –Т.:Ғафур Ғулом нашриёти. 2013 йил. 41-54 бетлар. (Б.Ирзаев билан ҳаммуаллифликда)

100. Қори Ёқубовнинг СССР Бош прокурори номига ёзган аризаси. “Тарихнинг номаълум саҳифалари” тўплами. 4-китоб. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2013 йил. 262-270 бетлар. (Б.Ирзаев билан ҳаммуаллифликда).

101. Аждодлар ёди муқаддас // “Соғлом авлод” газетаси. 35-сон. 2013 йил август. 7-саҳифа

102. Буюк аждодлар руҳига эҳтиром // “Халқ сўзи” газетаси. 36-37-сон. 2013 йил 30 август. 3-бет

103. Мангуликка муҳрланган эҳтиром // “Халқ сўзи” газетаси. 163-сон. 2013 йил 22 август. 3-бет. (М.Зикруллаев билан ҳаммуаллифликда)

104. “Қатағон қурбонлари хотираси” музейи // Kutubxona.uz илмий-оммабоп журнал. 3(19)-сон. 2013 йил. 45-46-бетлар

105. Музейларда экспозицияларни ташкил этишнинг замонавий усуллари. Ўзбекистон музейлари истиқболи (илмий қўлланма). Akademnashr. 2013 йил. 1 б.т. 67-74-бетлар

106. М.Беҳбудий ҳаёти ва фаолиятининг ўрганилиши. М.Беҳбудий меросининг миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти. (илмий мақолалар тўплами). –Т.:Мумтоз соз, 2014 йил. 63-70 бетлар. (Б.Ирзаев билан ҳаммуаллифликда)

107. М.Беҳбудий меросининг миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Т.: “Mumtoz soz”, 2014 йил. 17 б.т. (маъсул мухаррир)

108. Ўзбекистон ва Франция:асрларда тобланган дўстлик // Ўзбекистон Тудей. 2014 йил. 1 б.т.

109. “Катта қирғин”нинг ҳуқуқий ҳужжатлар базаси. Рисола. –Т.: “Mumtoz soz”, 2014 йил. 2 б.т.

110. Аждодлар хотирасига эҳтиром // Халқ сўзи газетаси, 2014 йил.

111. Муқаддас зиёратгоҳ // Мозийдан садо4-сон, 2014 йил. (М.Зикруллаев билан ҳаммуаллифликда)

112. Абдулла Қодирий ижодининг миллий ғоя тарғиботи ва баркамол авлодни тарбиялашдаги аҳамияти. Илмий мақолалар тўплами. –Т.: “Mumtoz soz”, 2014 йил. (маъсул мухаррир)

113. Шарип Бабашев Репрессии. Депортация.Преступления против человечества. Издательство Каракалпакстан. Нукус, 2014 йил. 25 б.т., 398 бет. (масъул мухаррир)

114. 1937-1938 йилларда қатағон қилинган ватандошларимизнингхотира китоби. Андижон вилояти. Илмий услубий қўлланма. –Т.: Янги аср авлоди, 2014 йил. 8.3 б.т. (маъсул мухаррир)

115. Тарихни билмоқ ўзликни англамоқ // Жамият газетаси, 2015 йил 13 март. 0,5 б.т.

116. Санжар Сиддиқва унинг адабий мероси //Қатағон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадиий ҳамда публицистик мероси. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Т.: “Mumtoz soz”, 2015 йил. 1 б.т.

117. Қатағон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадиий ҳамда публицистик мероси. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Т.: “Mumtoz soz”, 2015 йил. 8 б.т. (масъул мухаррир)

118. “Садои Фарғона” газетасида таълим ва маориф масалаларининг ёритилиши. // Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Т.: “Mumtoz soz”, 2015 йил. 1 б.т.

119. Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Т.: “Mumtoz soz”, 2015 йил. 10 б.т. (масъул мухаррир)

120. Музей экспозициясини яратишда ўзига хосзамонавийлик. (Моддий маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар) 7-китоб. Ўзбекистон тарихи давлати музейи республика илмий-анжумани материаллари. –Т.: “Mumtoz soz”, 2015 йил. 0,5 б.т.

121. 1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг фожиали оқибатлари. –Т.: “Mumtoz soz”, 2015 йил. 10 б.т. (масъул мухаррир)

122. Пастдарғомлик фидойилар ҳақида ҳикоялар. –Т.: “Mumtoz soz”, 2015 йил. 10 б.т. (масъул мухаррир)

123. Аждодлар хотираси барҳаёт // Халқ сўзи газетаси. 2015 йил 29 август

124. Ёшларга тарихий ҳақиқатни англатиш зарур // “Миллий тикланиш” газетаси, 2015 йил 10 июль

125. Свидетели репрессий тоталитарного режимав Бухаре: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: Fan va tehnologiya, 2015 йил. 6 б.т. (Лойиҳа раҳбари)

126. Дом-музей Файзуллы Ходжаева //Свидетели репрессий тоталитарного режимав Бухаре: архитектура и люди. –Т.: Fan va tehnologiya, 2015 йил. 1 б.т.

127. Тарихий ҳақиқат кўзгуси. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, 2015 йил. 0,5 б.т. 3-8 бетлар

128. Ўзбекистон комсомол ташкилоти раҳбарларининг қатағон этилиши тарихидан //“Тарихнинг номаълум саҳифалари” 5-китоби. –Т.: Ғофур Ғулом нашриёти, 2016 йил. 1 б.т. (Б.Ирзаев билан ҳаммуаллифликда)

129. Ризо Ёқубовнинг СССР Олий совети президиумининг раиси К.Е.Ворошиловга ёзган аризаси // “Тарихнинг номаълум саҳифалари” 5-китоб. –Т.: Ғофур Ғулом нашриёти, 2016 йил. 1 б.т. (Э.Раджапов билан ҳаммуаллифликда)

130. “Тарихнинг номаълум саҳифалари” 5-китоб. –Т.: Ғофур Ғулом нашриёти, 2016 йил. 10 б.т. (масъул мухаррир)

131. Тарихшуносликнинг замонавий методларидан музей экспозицияларини бойитишда фойдаланиш (“Қатағон қурбонлари хотираси” музейи мисолида)//Моддий маърифий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани (мақолалар тўплами). 2016 йил. 1 б.т.

132. Ўзбекистон комсомол ташкилоти раҳбарларининг қатағон этилиши тарихидан// Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар. 5-китоб. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2016 йил. 25-41 бетлар. (Б.Ирзаев биан ҳаммуаллифликда)

133. Б.Ҳасанов, Б.Ирзаев. Антонина Никитична Балабанинг ВКП(б) МҚ котиби А.А.Андреевга ёзган аризаси.// Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар. 5-китоб. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти. 2016 йил. 69-76 бетлар

134. Ризо Ёқубовнинг СССР Олий совети президиумининг раиси К.Е.Ворошиловга ёзган аризаси.// Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар. 5-китоб. –Т. Ғафур Ғулом нашриёти, 2016 йил. (Э.Раджапов билан ҳаммуаллифликда). 76-86 бетлар

135. Жадид матбуоти саҳифаларида Туркистонда таълим масалаларининг ёритилиши. Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари. Илмий мақоллар тўплами. –Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2016 йил. 87-89 бет

136. Восстанавливая справедливость // «Правда Востока» газетаси. 2016 йил 31 август 169-сон. 1-2-беталар

137. “Пахта иши” ёҳуд “Ўзбек иши”нинг аянчли оқибатлари // “Ижтимоий фикр” журнали. 2016 йил. №1. 8-13 бетлар.

138. Тарихшуносликнинг замонавий методларидан музей экспозицияларини яратишда фойдаланиш (“Қатағон урбонлари хотираси” музейи мисолида). “Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар” (Республика илмий-амалий анжумани). –Т. LESSON PRESS нашриёти, 2016 йил. 11-15 бетлар

138. Имом Мотуридий илмий-маънавий меросининг мустақиллик йилларида ўрганилиши. Ўзбек халқи тарихий меросининг замонавий тараққиётдаги роли. (илмий-амалий конференция материаллари). –Т.: “Наврўз” нашриёти, 2016. 29-34 бет.

139. Кеча ва бугун туташган маскан // “Гулистон” журнали-4-сон, 2016. 12-14 бет

140. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий ахборот ва мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар. 6-китоб. (масъул муҳаррирлар т.ф.д. Б.Ҳасанов, ф.ф.д. Н.Каримов) -Т.: “UNLIMITED PRINT”, 2017 й.

141. Б.Ирзаев. “From the Pages of the History of Uzbek Music Culture” (ISBN: 978-3-659-89956-0). Ламберт, Германия. 2017 йил. (масъул муҳаррир)

142. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. Путеводитель. (рук. проекта Б.Хасанов). – Т. “Навруз”, 2017 йил

143. Ўзбекистонда совет даврида амалга оширилган сиёсий кампаниялар. “Совет даврида Ўзбекистонда амалга оширилган сиёсий кампаниялар ва уларнинг фожиали оқибатлари” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари /таҳрир ҳайъати Б.Ҳасанов, Н.Каримов. -Т.: Unlimited print, 2017 йил.200 бет

144. Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Туркистон мухторияти: конференция материаллари тўплами / - Тошкент. Тошкент ислом университети, 2017 йил. 200 -б.

145. Бир инсон қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. 6-китоб. -Т. “UNLIMITED PRINT”, 2017 йил. 3-9 бет

146. Муфтизодалар қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. 6-китоб. -Т. “UNLIMITED PRINT”, 2017 йил. 19-31–б., (Б.Ирзаев билан ҳаммуаллифликда)

147. Қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш кампаниясига миллий зиёлиларнинг муносабати. Ўзбекистонда совет даврида амалга оширилган сиёсий кампаниялар. “Совет даврида Ўзбекистонда амалга оширилган сиёсий кампаниялар вауларнинг фожиали оқибатлари” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Т. “UNLIMITED PRINT”, 2017 йил. 100-108 –б.

148. Интеллигенция и власть: опыт борьбы политической элиты Туркестана за независимость. Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Туркистон мухторияти: конференция материаллари тўплами – Тошкент. Тошкент ислом университети, 2017 йил. 3-14 –б.

149. Комплекс Имама аль-Бухари. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. Путеводитель. –Т. «Навруз», 2017 йил. 8-13 –б.

150. Шахи-Зинда – место упокоения великих личностей. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. Путеводитель. –Т. «Навруз», 2017 йил. 24-29 –б.

151. Кладбище Чокардиза. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: «Навруз», 2017 йил. 34-38 –б.

152. Соҳибқирон қудрати ва жаҳон тамаддунида тутган ўрни. “Темурийлар даврида илм-фан ва маданият” мавзуидаги халқаро илмий конференция тезислари тўплами. – Тошкент: “Akademnashr”, 2017 йил. 133-135-бетлар

153. Тарихнинг номаълум саҳифалари: илмий ахборот ва мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар. Еттинчи китоб / масъул муҳаррир Б.Ҳасанов. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2018. – 204 б.

154. Тарихнинг номаълум саҳифалари: илмий ахборот ва мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар. Саккизинчи китоб / масъул муҳаррир Б.Ҳасанов. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2018. – 204 б.

155. Мунаввар қори Абдурашидхонов Туркистон тараққийпарварларининг сардори. Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. (масъул муҳаррир Б.Ҳасанов) - Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2018 й., 156-бет.

156. Чўлпон ва унинг адабий мероси.Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. (масъул муҳаррир Б.Ҳасанов) - Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2018 й., 138-бет.

157. Азимжон Шарипов ким эди. Тарихнинг номаълум саҳифалари: илмий ахборот ва мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар. Еттинчи китоб. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2018. –Б. 3-5

158. Айни кўнглимиздаги гаплар // “Миллий тикланиш” газетаси, 2018 йил 1 январ. 1-сон. 2-саҳифа

159. Мунаввар қорининг сиёсий фаолиятига доир. Мунаввар қори Абдурашидхонов Туркистон тараққийпарварларининг сардори. Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. - Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2018 й., -Б. 15-24

160. Политические репрессии против интеллигенции в 30-е годы ХХ века и их последствия (региональный аспект) // «NN Jornal MIRAS», Республика Казахстан, 2018 г. № 4(48), стр. 56-63

161. Назир Тўрақулов ва унинг Туркистондаги фаолиятига оид айрим мулоҳазалар // Тарихнинг номаълум саҳифалари: илмий ахборот ва мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар. Саккизинчи китоб. – Тошкент: “AKADEMNASHR”, 2018. –Б. 76-82

162. Репрессии против интеллигенции в 30-е годы и их последствия // Тарихнинг номаълум саҳифалари: илмий ахборот ва мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар. Саккизинчи китоб. – Тошкент: “AKADEMNASHR”, 2018. –Б. 18-39

Sana :

1332 131

Илмий мақолалар рўйхати