A+ A-

Каримов Наим Фатиҳовичнинг 2005-2017 йилларда нашр қилинган асарлари

1. Ойбек ва Зарифа. – Т.: «Янги аср авлоди», 2005. – 135 б.

2. O’zbek adabiyoti. 11-синф учун дарслик. Тошкент: Маънавият”, 2006 (Назаров Б., Норматов У. билан ҳамкорликда). –525 б.

3. O’zbek adabiyoti. 11-синф учун мажмуа. Тошкент: “Маънавият”, 2006 (Назаров Б., Норматов У. билан ҳамкорликда). –530 б.

4. Adabiyot. 5-синф учун ўқув қўлланмаси. Тошкент: “Маънавият”, 2006 (Норматов У. билан ҳамкорликда). –190 б.

5. Қурбон Берегин қисмати (рисола), - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. -2006. –126 б.

6. Тошкент шоирлари (Р.Баракаев билан ҳамкорликда).– Тошкент: “Фан”, 2007. – 116 б.

7. ХХ аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: 2008. –534 б.

8. Мақсуд Шайхзода. – Тошкент: “Шарқ”, 2010.

9. Маҳмудхўжа Беҳбудий. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2011. –80 б.

10. К а р и м о в Н. ХХ аср адабиёти манзаралари. – Т., 2008. –540 б.

11. К а р и м о в Н. Мақсуд Шайхзода. – Т., 2010. –335 б.

12. К а р и м о в Н. Маҳмудхўжа Беҳбудий. – Т.: Ўзбекистон, 2011. –79 б.

13.Адабиёт ва тарихий жараён. Т.: Мумтоз сўз, 2013. –441 б.

14.Ҳамид Олимжон. – Т.: Шарқ, 2013. –300 б.

15. “Катта қирғин”нинг келиб чиқиш сабаблари ва омиллари. – Т.: Фан, 2013. – Б. 126.

16. К а р и м о в Н. Зулфия. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2015. –220 б.

17. К а р и м о в Н. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг фожиали оқибатлари. – Т.: Фан, 2015. –160 б.

18. К а р и м о в Н. Ойбек гулшанидан шабадалар. – Маънавият, 2015. – 118 б.

19. К а р и м о в Наим. Жадид театри. – Т.: “Тошкент ислом университети”, 2016. – Б. 259.

20. К а р и м о вНаим. Бу ажиб дунё (ўзбек ёзувчилари ҳаётидан олнган ҳикоя, киносценарий ва пьесалар). – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. –286 б.

21. Ойбек уй-музейи (альбом). Тузувчи-муаллифлар Наим Каримов ва Ойнур Тошмуҳамедова. – Т.: “Академнашр”, 2016. –106 б.

Sana :

1332 131

Илмий мақолалар рўйхати